Belangrijke informatie

Zorgvuldige dienstverlening

Wij staan voor een zorgvuldige beleggingsdienstverlening. Daarom hebben wij hier informatie opgenomen die voor u als (toekomstige) cliënt van belang is.
 
Het is belangrijk dat toekomstige en huidige cliënten deze informatie goed lezen. Deze informatie bevat namelijk onder meer de voorwaarden tussen de cliënt en Trend Invest.

 Voorwaarden Trend Invest

 Orderuitvoeringsbeleid

 Belangenconflictenbeleid

 Klachtenprocedure

 Kenmerken van Financiële Instrumenten en daaraan verbonden specifieke risico's

 Beloningsbeleid

 Duurzaamheidsverklaring

 Informatie inzake Financiële Soliditeit

 Beleggersbescherming MiFID II