Duurzame energie heeft wind vol in de zeilen

Duurzame energie is een van de meest besproken onderwerpen van de laatste jaren. De zorgen over de versnelde opwarming van de aarde, met op veel plekken in de wereld warmterecords zowel in zomer als winter, worden steeds acuter. Vandaar dat zonne-energie, windenergie en hernieuwbare biobrandstoffen enorm in de aandacht stonden vorig jaar. Ook bij beleggers.

De Trend Duurzame Energie - met daarin opgenomen Europese beursgenoteerde bedrijven die actief zijn in zonne- en windenergie en duurzame biobrandstoffen - boekte in 2019 een rendement van 70%.* De Trend Zonne-energie (wereldwijd beleggen in zonne-energie aandelen) deed het zelfs nog beter, met een rendement van ruim 91%.

Dat was na het beduidend mindere beleggingsjaar 2018 tevens een inhaalslag. Duurzame energie is namelijk een nog betrekkelijk jonge sector. Analisten en onderzoeksbureaus worden soms simpelweg nog verrast door de snelle technologische ontwikkelingen in deze sector. Zo worden de zonnecellen en omvormers - die de zonnewarmte in elektriciteit omzetten - steeds beter. Waardoor elektriciteit die is opgewekt met zonne-energie op steeds meer plekken in de wereld goedkoper is dan elektriciteit die je met fossiele energie opwekt. Steeds meer bedrijven genereren daarom hun eigen (zonne)energie. En meer en meer energiebedrijven wekken een deel van de energie die ze leveren op met zonne-energie.

Windenergie

Bij windenergie geldt eigenlijk hetzelfde. Er wordt continu onderzoek gedaan om met nog betere materialen en betere technieken grotere en krachtiger windturbines te bouwen, waarmee steeds goedkoper windenergie kan worden opgewekt. En ook is er sprake van voortdurend onderzoek naar betere en goedkopere biobrandstoffen. Ook dus hier volop innovatie en steeds goedkopere vormen van energie.

50% groei

Inmiddels lijken de resultaten van duurzame energiebedrijven consistenter te worden. En daarmee tevens beter in te schatten voor analisten. Je zou kunnen zeggen dat de duurzame energiesector volwassen aan het worden is. Duurzame energie speelt een steeds belangrijker rol in de mondiale energievoorziening. Alles wijst er bovendien op dat deze bedrijven ook de komende jaren in een groeisector zullen opereren. Zo prognosticeert het gerenommeerde internationaal energieagentschap IEA de komende 5 jaar een groei van 50% voor de hele markt van duurzame energie. Met dergelijke groeicijfers en daarnaast de absolute noodzaak voor de transitie van fossiele naar duurzame energie, blijft dit voor beleggers ook de komende jaren een sector om scherp in de gaten te houden.


 

Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

*Het rendement van 70% is berekend van 1 januari 2019 t/m 1 januari 2020 op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. Het weergegeven rendement betreft een resultaat uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Het weergegeven rendement betreft een bruto-resultaat. Het rendement is berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en 7,50 euro per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.