Tech gaat zorgen voor ongekende groei

Auteur:

In een recent diepgravend artikel in het gezaghebbende Britse magazine The Economist wordt een vergelijking gemaakt tussen de enorme economische voorspoed tijdens de ‘Roaring Twenties’ van de vorige eeuw en de huidige tijd. In het artikel wordt gememoreerd dat het afgelopen decennium allerlei innovaties bracht, maar dat het geen werkelijke doorbraken waren, eerder verbeteringen van bestaande techniek. Maar nu is er weer, zegt The Economist, werkelijk elan. Het blad trekt drie belangrijke conclusies:

  • Door nieuwe technologie zijn er steeds meer belangrijke wetenschappelijke doorbraken, onder meer op medisch gebied, bij kunstmatige intelligentie en bij duurzame energie.
  • In Tech worden nu gigantische bedragen geïnvesteerd.
  • De coronacrisis zorgt voor een versnelling van de implementatie van nieuwe technieken.

In de geschiedenis van het kapitalisme is snelle technologische vooruitgang de norm. De 18e eeuw bracht de Industriële Revolutie en gemechaniseerde fabrieken; de 19e eeuw spoorwegen en elektriciteit; de 20e eeuw auto’s, vliegtuigen, moderne geneeskunde en huishoudelijke bevrijding dankzij wasmachines. 

Maar in de jaren zeventig van de vorige eeuw stagneerde de totale productiviteitsgroei. Doordat steeds meer vrouwen gingen werken, werd dit nog een tijdje gemaskeerd. En natuurlijk volgde na de invoering van de personal computers in de jaren negentig van de vorige eeuw een enorme toename van de efficiëntie. Na het jaar 2000 nam de groei echter weer af. 

Kentering
 
Nu is er sprake van een kentering. De snelheid waarmee de covid-19-vaccins zijn geproduceerd, verschillende recente wetenschappelijke doorbraken, een technologische investeringshausse en het gebruik van digitale technologieën tijdens de pandemie kondigen volgens The Economist een nieuw tijdperk van vooruitgang aan, een bloeiperiode zoals in de jaren twintig van de vorige eeuw. 

Wetenschappelijke doorbraken

Zo laat het succes van de zogeheten ‘messenger rna’-techniek achter de Pfizer-BioNTech- en Moderna-vaccins en van op maat gemaakte antilichaambehandelingen zien hoe de wetenschap de geneeskunde steeds doeltreffender maakt. Mensen zijn steeds beter in staat om de biologie naar hun hand te zetten, of het nu gaat om het behandelen van ziekten, het bewerken van genen of het kweken van vlees in een laboratorium. 

Ook laat kunstmatige intelligentie recent op allerlei gebieden in-drukwekkende vooruitgang zien. Zo onthulde afgelopen zomer het mede door Elon Musk opgerichte bedrijf OpenAI gpt-3, het beste natuurlijke taalalgoritme tot nu toe; sinds oktober vorig jaar rijden zelfrijdende taxi’s mensen rond in Phoenix, Arizona. Ook de innovaties - en daardoor spectaculaire prijsdalingen - bij groene energie zijn een game changer. Daarnaast is het optimisme over elektrische voertuigen zo groot dat Tesla’s ceo, Elon Musk, nu de rijkste man ter wereld is.

Investeringsgolf

De tweede reden voor optimisme is de enorme investeringsgolf in technologie. In het tweede en derde kwartaal van 2020 besteedden Amerikaanse bedrijven voor het eerst in ruim 10 jaar meer aan computers, software en onderzoek en ontwikkeling dan aan gebouwen en machinerie. 

De derde bron van optimisme over de vooruitgang is de snelle toepassing van nieuwe technologieën. Zo heeft de coronapandemie onder meer ook de invoering van digitale betalingen, telegeneeskunde en industriële automatisering versneld. Het is een herinnering dat tegenspoed de samenlevingen vaak dwingt tot nieuwe oplossingen en vooruitgang. En, na verloop van tijd, tot een grote stijging van de levensstandaard. Misschien is zelfs nog meer haalbaar. Immers, veel dienstensectoren, waaronder de gezondheidszorg en het onderwijs, kunnen baat hebben bij meer innovatie.

Mooie rendementen*

Tech en sectoren die eveneens technologisch gedreven zijn, zoals zonne- en windenergie, deden het qua rendement de afgelopen jaren al bijzonder goed. Veel beleggers bij Trend Invest hebben al een aantal hele mooie jaren achter de rug. En dat zou zomaar de komende 5 tot 10 jaar ook het geval kunnen zijn. Immers, The Economist gaat er vanuit dat de Tech-Wave eigenlijk nog maar net op gang komt en dat er een nieuwe periode van economische groei en toenemende welvaart in het verschiet ligt. Met andere woorden, The Best Still Has To Come! Mooie vooruitzichten in de huidige moeilijke tijden.

 

* Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.