Waarom Trend 3D-Printing zo snel oploopt*

Auteur:

Beleggers die 3D-printing aandelen de laatste tijd een beetje hebben gevolgd, zagen deze enorm oplopen. Die koersstijgingen zien we uiteraard ook terug bij de Trend 3D-Printing. In 2021 is de Trend al meer dan 58% gestegen.* En de vooruitzichten voor deze nog jonge sector blijven sterk. Bij een recent onderzoek bleek dat 74% van de Amerikaanse bedrijven - variërend van bedrijven uit de vliegtuigtechnologie tot medische bedrijven en van de automative industrie tot defensiebedrijven - wil investeren in 3D-technologie. Bijvoorbeeld door 3D-printers te gebruiken voor het 3D-printen van onderdelen. Maar ook voor het maken van prototypes. De komende jaren verwachten onderzoeksbureaus een gemiddelde jaarlijkse groei voor deze sector van ruim 20%.*
 

Meer interessante ontwikkelingen* 

Daarnaast zijn er bij Trend Invest nog andere interessante Trends te vinden. Zoals Online Gaming en Online Shopping. Deze Trends - in een jaar tijd met respectievelijk 77,4% en 87,6% gestegen - profiteren van de toenemende digitalisering van onze samenleving. Ook Zonne-energie, die de laatste 12 maanden met meer dan 300% opliep, kent goede vooruitzichten. Wereldwijd kiezen - nu zonne-energie door innovaties almaar concurrerender wordt - steeds meer overheden, bedrijven en particulieren voor zonne-energie. 

Rekening openen

Beleggen bij Trend Invest is heel eenvoudig en doeltreffend. Binnen 5 minuten opent u uw eigen rekening. En vervolgens kunt u al een paar dagen later in de Trend(s) van uw keuze beleggen. 

Beleggingsfonds

Met Trend Invest kunt u beleggen in specifieke Trends. Wilt u breed gespreid beleggen in 14 verschillende innovatieve sectoren dan kunt u ook kiezen voor Bright New World. Dit beleggingsfonds behaalde in 2020 een rendement van 20,3%.*

* Alle informatie van Trend Invest over rendementen, kosten en risico’s vindt u op deze website. Trend Invest is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Amsterdam.

Het rendement van de Trend 3D-Printing is behaald in de periode 1 januari 2021 t/m 21 januari 2021 en is berekend op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. De rendementen van de Trends Online Gaming, Online Shopping en Zonne-energie zijn behaald in de periode 21 januari 2020 tot en met 21 januari 2021 en zijn berekend op grond van de rendementsontwikkeling van de financiële instrumenten binnen de Trend. De weergegeven rendementen betreffen resultaten uit het verleden. In het verleden behaalde en in de toekomst te verwachten rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De weergegeven rendementen betreffen een bruto-resultaat. De rendementen zijn berekend exclusief de vaste vergoeding per kwartaal, namelijk 0,2% over de waarde van uw Trend en € 7,50 per Trend voor de beleggingsaanbevelingen, en de aan- en verkoopkosten van 0,9%.

Bright New World
Bright New World is een beleggingsfonds met een open-end karakter en is geregistreerd bij de AFM in  Amsterdam. Uw aankoopbeslissing dient te worden genomen op grond van het prospectus, welke u tezamen met de essentiële beleggersinformatie hier kosteloos kunt downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees deze documenten voordat u het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kunt u hier terecht. In het verleden behaalde rendementen vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.