Zelfrijdende auto: parkeergarages worden woningen

De zelfrijdende auto zal een van de grootste revoluties in mobiliteit ooit worden. Gebruikers zullen geen auto meer bezitten. Maar uitsluitend met een app een auto bestellen wanneer die nodig is. Dat betekent dat zelfrijdende auto’s vrijwel altijd in beweging zullen zijn. Ze staan alleen stil om op te laden of voor het nodige onderhoud.

Als we weten dat nu gemiddeld circa 95% van de tijd auto’s niet gebruikt worden, zal de zelfrijdende auto alleen al op de beschikbare ruimte een enorme impact hebben. Complete wegen, straten en parkeerplekkenkunnen worden ‘teruggegeven’ aan voetgangers en fietsers. Dat levert meer plek op voor groen, wandelen, festivals en markten. En dat zal de leefbaarheid in steden enorm ten goede komen.

Meldingen

Ook geeft de voortdurende datastroom van zelfrijdende auto’s zoveel informatie dat overheden een bijzonder fijnmazig beeld krijgen van het wegennet. Heel handig onder meer voor wegonderhoud en snelle oplossingen bij verkeersdoorstroming, als er ergens knooppunten worden ontdekt.

Anticiperen op zelfrijdende auto

Dat de zelfrijdende auto geen science fiction meer is, maar binnen afzienbare tijd eraan komt, blijkt ook uit de reactie van de overheid in Los Angeles. Projectontwikkelaars krijgen nu al de opdracht parkeergarages te ontwerpen die later kunnen worden omgevormd tot woningen of winkels!
Het einde van mobiliteit zoals we die decennialang hebben gekend is dichterbij dan we nu nog soms aannemen.

Hier een video van Volkswagen over de toename van kwaliteit van leven in steden als de zelfrijdende auto massaal ingang heeft gevonden: